Ebook Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức: Phần 1

Với mục đích giúp người thiết kế nắm bắt nhanh chóng phần lý thuyết tính toán và áp dụng dễ dàng vào các công trình thiết kế thực tế, nên các tác giả đã cố gắng chuyển tải cùng với những giải thích chi tiết nhiều ví dụ tính toán, thiết kế ở trong và ngoài nước về các dạng nút giao giao khác nhau. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo.