Ebook Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức: Phần 2

Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức". Hi vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho các kỹ sư thiết kế, các sinh viên đang theo học chuyên ngành xây dựng đường ôtô, đường thành phố tại các trường đại học và cao đẳng trong nước, các cán bộ kỹ thuật trong ngành xây dựng giao thông và các ngành có liên quan có được một tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ, hữu ích về thiết kế nút giao thông phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và thực hành trong thực tế sản xuất.