Giáo trình Trắc địa: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Quang Tác (chủ biên)

Phần 1 giáo trình trình bày những kiến thức chung về trắc địa, các phương pháp và dụng cụ đo đạc cơ bản, thành lập bản đồ tỷ lệ lớn. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.