Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thất: Phần 1

Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thất gồm có 3 chương và được chia làm 2 phần. Trong phần 1 của giáo trình sẽ giúp người học nắm bắt được các khái niệm và thuật ngữ về thiết kế nội thất, biết được các yếu tố cấu thành không gian nội thất, biết được các yếu tố ảnh hưởng đến kiến trúc nội thất. Thông qua phần này người học còn biết được các kiên thức và cách tổ chức không gian trong kiến trúc nội thất,... Mời các bạn cùng tham khảo.