Ebook Tính toán tiết diện cột bêtông cốt thép: Phần 2

Phần 2 cuốn sách Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép trình bày nội dung chương 4 - Tiết diện tròn và vòng khuyên, chương 5 - Tiết diện chữ nhật nén lệch tâm xiên. Mời các bạn cùng tham khảo.