Tuyển chọn tài liệu hay về Kiến trúc

Kiến trúc là một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc. Kiến trúc sư với kiến thức chuyên ngành kiến trúc, ngoài công tác thiết kế công trình có thể tham gia vào rất nhiều các lĩnh vực thiết kế quản lý khác, như quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, quản lý đô thị, quản lý giám sát dự án, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa hay thiết kế tạo dáng công nghiệp. Sau đây là tuyển chọn những tài liệu hay về Kiến trúc như: Kỹ thuật kiến trúc, lịch sử kiến trúc thế giới, kiến trúc nhà ở nông thôn, kiến trúc sinh khí hậu, đổi mới trong nghệ thuật kiến trúc,... Đây sẽ là những tài liệu hữu ích dành cho những Kiến trúc sư tương lai.