Bộ sưu tập Xây dựng và phát triển đô thị

"Bộ sưu tập Xây dựng và phát triển đô thị" cung cấp những tài liệu nhằm đáp ứng cho nhu cầu đào tạo phục vụ công tác xây dựng đô thị trong giai đoạn mới, đặc biệt là yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững. Bộ sưu tập gồm có các giáo trình và ebook như: Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở, công nghệ xử lý nước thải đô thị, tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức,... Hy vọng bộ sưu tập sẽ là tài liệu học tập hữu ích cho các bạn sinh viên các chuyên ngành Quy hoạch đô thị, Kỹ thuật hạ tầng đô thị,... Bộ sưu tập này cũng có thể là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến các lĩnh vực nói trên. Mời các bạn cùng đón đọc.